14 maj

Torsdag

Temadag

I hamnen i Simrishamn ligger de stora fartygen samlade. Det är Kustbevakningens KBV 202, Sjöfartsverkets Jacob Hägg och SGU’s Ocean Surveyor. På förmiddagen var alla fartygen öppna för allmänheten. Jacob Häggs befälhavare Mårten Hörlin beräknar att de hade ungefär 100 besökare under tre timmar.


Vi blev ca 90 deltagare på seminaredagen och fick därför leta upp en ny lokal med kort varsel. Inne i lokalen Skeppet – vilken ska renoveras för att ge plats för Marint centrum – berättar Claes Pile från Miljödepartementet om framtidens havsplanering. Moderator under dagen var professor Leif Bjelm från Teknisk geologi, Lunds universitet.


Föredragshållare var bland andra representanter för Sjöfartsverket, Statens Geologiska Undersökning och Kustbevakningen som berättade om sina möjligheter att ta fram underlag till havsplanering. På bilden syns Patrik Wiberg från Sjöfartsverket.


Efter avslutade seminarier och produktvisningar fick alla deltagare möjlighet att besöka fartygen i hamnen. Besättningen fanns på plats för att berätta om arbetet.


Från Ocean Surveyor’s akterdäck

Bengt Sahlberg från LYYN fanns också på plats i hamnen för att förevisa företagets bildförbättringasprodukt. Filmbilderna från den lilla videoroboten i vattnet förbättras direkt på plats.

LD7

L8

Ombord på Jacob Hägg fanns arkeologen Arne Sjöström. Han berättar här om vad som syns på de karteringsbilder som sjöfartsverket har tagit nu under Havsresan 2009. 

 5AS'


     © 2009 Havsresan, c/o Teknisk geologi, Lunds tekniska högskola, Box 118, 221 00 LUND