Temadag

Den 14 maj var det temadag om framtidens havsförvaltning

Temat för dagen var vilken roll kommuner och andra planerande organ kommer att få i och med de förslag som lagts i den s.k. havsmiljöpropositionen. Goda exempel och överblickar från personer väl insatta i problematiken kommer att erbjudas. 

Målgruppen var de som i arbetar med havsplanering i  kommuner och myndigheter, liksom inom den privata sektorn eller i ideella organisationer. Förmiddagen ägnades åt seminarier i traditionell stil. På eftermiddagen gavs möjlighet till att i små grupper besöka olika mätfartyg, samt att tala med representanter för företag, myndigheter och forskare. 

Arrangemanget ägde rum i centrala Simrishamn, i årets kanske vackraste tid, på alltid vackra Österlen. Läs mer i programmet som är uppdaterat 2009-05-10, (PDF 405k ) eller i inbjudan (PDF 450k).

Presentationer från temadagen kan du hämta här i PDF-format.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

     © 2009 Havsresan, c/o Teknisk geologi, Lunds tekniska högskola, Box 118, 221 00 LUND