Presentationerna från Temadagen

Nedan finner du presentationerna från temadagen som PDF-filer. Saknas länk har vi ännu inte fått materialet av föreläsaren.


Anders Elhammer, Sveriges Geologiska Undersökningar - Geologiska kartor 

Peter Erlöv, Region Skåne - Olja på stranden!

Eva Ljungkvist, Sydöstra Skånes Räddningsförbund, SÖRF - Gränsöverskridande samverkan

Renée Modigh, Sjöfartsverket - Vad döljer sig i djupet och rör sig på ytan

Mattias Müller, Trelleborgs kommun - Kustplanering i praktiken

Andreas Olsson, Statens Maritima Muséer - Kulturarv under vatten

Claes Pile, Miljödepartementet - Framtidens havsplanering

Håkan Rydberg, Kustvebakningen - Kustbevakningens nya tänder

Malin Sandström, Baltic Master II - Sjösäkerhet

Staffan Tellman, Simrishamns kommun - Marint centrum

Göran Loman, Vattenfall - Kriegers flaks vindkraftpark

Patrik Wiberg, Sjöfartsverket - Vad döljer sig i djupet och rör sig på ytan

     © 2009 Havsresan, c/o Teknisk geologi, Lunds tekniska högskola, Box 118, 221 00 LUND