Om…

Havet berör oss alla på ett eller annat sätt. Men när vi använder havet för nytta eller nöje, uppstår ofta konflikter.

Det är inte alltid vi funderar över hur viktig sjöfarten är för våra transporter när miljön i havet diskuteras. Ska det vara fritt fram för dykare att plocka vad de vill från skeppsvrak som ännu inte är fornminnen? Hur vet vi egentligen vilka områden som bör vara marina reservat? Hur vet vi alls vad som finns att skydda och bevara för framtiden, när vi saknar bra kartor över havet och havsbotten?

Projektet Havsresan som drivs av Teknisk geologi vid Lunds tekniska högskola vill lyfta fram sådana tvärgående frågeställningar och ge dem den uppmärksamhet de förtjänar. Detta gör vi genom att skapa en ram för olika organisationer som deltar med egna aktiviteter under Havsresans paraply. Läs mer i programförklaringen.

Korta fakta om Havsresan 2009

Havsresan 2009 finns i Simrishamn, och görs i samarbete med Marint Centrum Simrishamns kommun och deltagarna. Dessa och flera andra organisationer erbjuder arrangemang under ett par perioder i maj och juli/augusti. Se programmet för detaljer, eller kontakta oss.

Simrishamns kommun, Marint centrum är värd för Havsresan 2009, och delfinansierar vissa gemensamma kostnader tillsammans med Region Skåne, Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt och Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.


     © 2009 Havsresan, c/o Teknisk geologi, Lunds tekniska högskola, Box 118, 221 00 LUND