Havsresans Programförklaring 

Ibland glömmer vi bort hur genomsyrad vår kultur faktiskt är av havet. Ta bara och smaka på några ord som midsommarsill, skepparhistorier, Backafalls malvor, sjömansvalser sjöslag, vikingatåg, kappsegling och ta en tura. 

Havet berör oss alla på ett eller annat sätt, det är vi nog överens om. Men vi hör också ständigt om hur vi behandlar det illa. Vi tar från havet, men vad ger vi tillbaka? Hur förvaltar vi egentligen den resurs havet är? Det är den stora frågan projektet Havsresan vill behandla.

Ordet havsresa ger gärna associationer till ”ett skepp kommer lastat”; i det här fallet skulle det vara ett skepp med utställningar och annat som handlar om havet. Så är det inte. Havsresan är en serie arrangemang under en hatt, men arrangemangen görs och finansieras huvudsakligen av deltagarna själva. 

Tema och huvudfrågor växlar beroende på vilken del av Havsresan du betraktar. Men hela tiden är havet i centrum – att det på ytan kan se olika ut beror helt enkelt på att vårt förhållande till havet tar sig så många uttryck. 

Teknisk geologi vid Lunds universitet har tagit initiativ till projektet, och universitetet  deltar alltid med experter och forskare från många olika fält. Även experter från företag, myndigheter och organisationer och andra med kunskaper av olika slag, från många olika områden, deltar och har mycket att säga. 

Men experterna måste också få lyssna på engagerade människor och deras åsikter. Det finns massor av lokalt material och historier som inte alltid blir uppmärksammade. Uppstår diskussion är det bara bra – det är precis det vi vill, för i diskussionerna finns fröet till lösningarna.

Havsresans syfte är att skapa en möjlighet att träffas och diskutera vårt gemensamma intresse — havet. Vi vill att människorna som bor vid och använder havet skall engageras. Det är faktiskt de flesta – det är svårt att hitta någon som inte på ett eller annat sätt använder sig av havets resurser.

Med engagemanget tror vi följer att vi uppskattar havet än mer, och att vi börjar fullt ut inse värdet av det. Fler än idag måste inse att havet inte kan missbrukas, utan måste vårdas och förvaltas ansvarsfullt så att även kommande generationer får en möjlighet att nyttja denna fantastiska resurs. 

Att ge havet ett värde genom att vis upp det är första steget i denna process.

Korta fakta om Havsresan 2009

Teknisk geologi vid Lunds universitet har tagit initiativ till och samordnar Havsresan. I Havsresan 2009 finns för närvarande ett trettiotal deltagare i olika delar av projektet. 

Simrishamns kommun, Marint centrum är värd för Havsresan 2009, och delfinansierar vissa gemensamma kostnader tillsammans med Region Skåne, Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt och Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.


Kontaktinformation

Webbplats: http://www.havsresan.se

E-post: info@havsresan.se

Kontaktpersoner

Kjell Andersson 046-222 7371 el. 070-491 24 84, kjell.andersson@tg.lth.se

Peter Jonsson 046-222 4958 el. 070-649 23 33, peter.jonsson@tg.lth.se

     © 2009 Havsresan, c/o Teknisk geologi, Lunds tekniska högskola, Box 118, 221 00 LUND