Fältveckorna

Under perioden 4-17 maj bedrevs fältverksamhet i Hanöbukten.

Ett antal delprojekt genomfördes, bl.a. undersökning av torvbankar och fossila trädrester, inventering och sök efter skeppsvrak, maringeologiska studier, kartering av havsbotten, provtagningar, audio(!)-, video- och fotodokumentation, dykinspektioner mm. VIdare genomfördes aktiviteter för barn enligt särskilt program.

Materialet från undersökningarna visades på utställningen i juli-augusti.

     © 2009 Havsresan, c/o Teknisk geologi, Lunds tekniska högskola, Box 118, 221 00 LUND