5 maj

Tisdag 

Havsresans flagga i Simrishamn Havsresans flagga i Simrishamn

Utanför Skånes kust finns de bästa skogarna i världen.

På morgonen sitter jag med Hans Linderson i hotellets lilla uterum och pratar om Havsresans undersökningar vid den sjunkna skogen i Hanöbukten. Utanför vårt fönster vajar de nu levande träden i den envisa blåsten.

Hans Linderson är entusiastisk över att komma ut i fält igen och få in nya trädprover till sin verksamhet. Om man vill hitta sjunkna skogar är havet runt Skånes kust det bästa stället i hela världen, enligt Hans.

I vanliga fall sitter Hans – som en ”labbråtta” säger han själv – på geologiska institutionen vid Lunds universitet och är föreståndare för laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi. Där arbetar de bl a med att åldersbestämma träd. Vad hoppas du få ut av undersökningarna nu under Havsresan 2009?

– Vi vill kartlägga hur länge det var lågt vattenstånd i Östersjön, säger Hans. Vi vet att för ungefär 9 -10 000 år sedan var Östersjön, eller Ancylussjön, avskuren från havet i väster genom en landbrygga.

Den landbryggan fanns i kanske 800-1000 år innan vattnet steg igen och återtog marken runt Skånes nuvarande kustlinje. Man vet utifrån andra, geologiska mätmetoder, att vattnet först drog sig tillbaka väldigt snabbt.

– Det finns exempel på att vattnet föll 13 m och 25 m under en sommar, berättar Hans. Det är rätt så fantastiskt. Men detta finns det inte dendrokronologiska mätningar på.

Dendrokronologisk datering innebär att man genom att räkna och mäta årsringar på många träd, t ex tall, skapar tidsmönster, kronologier. Hans har byggt upp jämförelsekronologier från olika lokaler och olika kända tidsperioder. Med ett helt kartotek av sådana tidsmönster kan man sedan åldersbestämma andra tallar och virke. När årsringarnas mönster från två olika träd matchar varandra perfekt vet man att man har hittat rätt kronologi.

För att kartlägga hur vattnet steg vid platsen för den sjunkna skogen behöver Hans Linderson vedprover från många träd och från flera djup. Utifrån dessa prover kan han bestämma trädens dödsår, det vill säga hur gammal den sista årsringen under barken – vankanten – är.

– När vattenytan steg så dog alla träden från samma djupnivå samma år, säger Hans. Sedan, ett antal år senare, så dog alla träd fem meter högre upp, och så vidare. Kan vi mäta upp hur många år detta tog får vi ett mått på hur fort vattnet steg, förklarar Hans. Det vore fräckt att förstå hur fort det gick, avslutar han och ler.

Hans Lindersons tidsförstoringsglas

Hans Linderson och hans laboratorium har byggt en databas med dendrokronologier som är av nationell betydelse. Där kan de ge sina uppdragsgivare, t ex länsmuseer och privatpersoner, svar på virkets ålder och varifrån det kommer. Men med Hans Linderson ögon så är vedproven också som tidsförstoringsglas. Brandskador eller yxhugg kan dateras och berättar sin historia om vad som hänt under trädens livstid.

Årsringarnas utseende visar också på klimatförändringar och om träden växt rakt eller börjat luta vid något tillfälle. I fallet med den sjunkna skogen kan tidsbestämningen av när träden börjat luta berätta mycket om instabiliteten i den jungfruliga mark där träden slog rot. Ja, dendrokronologin och vedstudierna kan locka fram hela naturbeskrivningar.

Vi avslutar vårt morgonkaffe och Hans och de övriga dykarna beger sig upp till Vitemölle för att fortsätta dykningarna. Inga stora träd siktades under gårdagens dykning, men de har hittat gamla torvområden, avslöjar de. Kjell Andersson hojtar till:

– Glöm inte att ta upp prover på torven så att marinbiologerna kan titta på dem! Man vet inte vad för kryp som kan finnas i detta ovanliga bottensubstrat.

Idag har pedagogerna och marinbiologerna från SEA-U kommit till Simrishamn. De ska ut med skolbarnen och samla in djur från stranden och från Tommarpsån i Simrishamn. De ska också hjälpa till med att titta på fynden från torvmossarna.

Senare i veckan ska jag också sätta på mig vadarbyxorna och hjälpa till ute vid stranden. Men i morgon hoppas jag att jag kan följa med dykarna ut och att jag ska få skåda under ytan med en superbra videokamera. 

     © 2009 Havsresan, c/o Teknisk geologi, Lunds tekniska högskola, Box 118, 221 00 LUND