11 maj

Måndag

Spår efter människor funna i den sjunkna skogen!

Arne Sjöström, dykare och arkeolog sprudlar av upphetsning när jag träffar honom nu på morgonen. Han har stött på en träkonstruktion nere i torvbankarna vid skogen utanför Haväng. Sannolikt är det en stor fiskfångstanläggning. Ett unikt fynd!

Inte nog med detta, de har hittat tjärbloss och träkolsrester i det understa lagret av gyttjebankarna. De runda stenarna han hittat kan vara tyngder använda vid nätfiske, och revbenen....! Ja, revbenen skulle väl kunna vara från älgen som fejade sina horn på trästubben Hans Linderson visade oss. Tänk om de är från en slaktad älg – då borde man kunna hitta slaktspår på dem.

Sammantaget pekar allt på att det borde finnas boplatser i närheten!

Arne berättar om sina upplevelser:

– I fredags låg Tommy Håkansson, MSDK, och jag på släp efter båten över 18 meters djup. Vi letade efter djupare liggande stubbar. Vid 15 meter djup såg vi den första stubben, en rejäl en, och släpper linan och markerar den.

– På lördagen återkommer vi till stubben, Max Källstrup, MSDK, och jag för att ta prover och leta efter fler stubbar. Max filmar och jag simmar, västerut, inåt land. Vi hittar stubbar i rader hela vägen. Vid slutet av dyket kommer vi till en torvbank på 12 meters djup. Titta nu här!

Kjell kommer med en dator och visar en bit av filmen som Max tog. Jag ser Arne simma vid gyttjebanken, luftbubblor stiger mot ytan. Han närmar sig en stor håla i torvbanken, han tittar till höger, han tittar till vänster, han petar lite i sedimentet. Plötsligt hör man ett dämpat tjut genom munstycket – kom, kom, vinkar Arne åt Max. På filmen ser vi jämna rader av något som ser ut som träkäppar – här har det varit människor. Du kan se när Arne gör upptäckten här.

Arne berättar vidare:

– Erosionsgropen är ca 4 meter lång och 2 meter bred. Jag såg liggande träkäppar som klär in sidorna likt lister och pinnar som sticker ut ur gyttjan. Det är helt unikt med en så här stor fångstanläggning och den måste vara gammal!

Käpparna är av kärnvirke, troligen tall, och inte bara av vide som mindre fångstredskap som mjärdar flätades av. Att käpparna är av kärnvike gör också att Arne Sjöström kan säga att detta sannolikt är en anläggning uppförd av människor och inte bara vass- eller videliknande pinnar som fösts ihop av vågor och strömmar. 

– På söndagen dök vi i området igen, berättar Arne vidare. Det var häftigt att simma längs bankarna. Det är förresten är mer gyttja än torv i bankarna har vi sett nu. När dessa bankar översvämmades bildades grytor och kanaler av vågrörelser och stora stenar. Det är en spektakulär syn!

Så kom nästa spännande fynd. Dykarna upptäcker ett svart stråk av träkol i ett svämlager i undre delen av torvbanken.

– Vi hittade träkolbitar från mänskliga eldar och tjärbloss. Tjärbloss är splintad tall som har använts ända in i vår tid till belysning vid nattfiske. De fyrkantiga tallpinnarna är tydliga lämningar från stenåldersmänniskor, jag har hittat mängder vid utgrävningar på land, berättar Arne vidare. I svämlagret här såg jag också tallkottar och tjocka korkeksliknande bark från de uråldriga tallarna.

Under dyket hittar Arne runda stenar i den i övrigt grusfria gyttjan. De liknar de nätstenar han har sett i mängder vid sina utgrävningar vid Rönneholms mosse vid Ringsjöarna. Där har stenåldersmänniskorna använt flintastenar från Öresundskusten som nätsänken. Är det samma här måntro?

Arne Sjöström tycker att det är fantastiskt att finna stenåldersfynd så här lättillgängligt. I land måste man ju gräva sig ner i mossar för att hitta välbevarade träföremål. Här simmar dykarna runt i ett riktigt museum.

– Detta är Havsresans tanke, inflikar Kjell Andersson, att vi sammanför olika experter som vet vad de sysslar med. De kan bedöma och sätta in fynden i ett sammanhang. Ett otränat öga hade inte hittat svämlagret och alla fynden där.

– Fångstanordningen och revbenen ligger säkert kvar på ursprungsplatsen, säger Arne Sjöström, men fynden i svämlagret kan ha fösts ihop från ett större område. Här måste finnas mycket mer att hitta!

Redan står det klart att området vid den sjunkna skogen utanför Haväng rymmer frågeställningar för flera kommande forskningsprojekt att besvara. I veckan hoppas vi SGU kommar att ta borrprover för tidsbestämning av torv/gyttjebankarna och prover som kan ge insikt i vilka eventuella smådjur och insekter som levde här för nästan 10 000 år sedan.

     © 2009 Havsresan, c/o Teknisk geologi, Lunds tekniska högskola, Box 118, 221 00 LUND