Video från Havsresan 2009

Foto:Max Kjellstrup , MSDK. Arkeolog Arne Sjöström, Lunds universitet upptäcker spår efter människor. Om du lyssnar noga kan du höra hur han skriker av glädje — under vattnet!

 

     © 2009 Havsresan, c/o Teknisk geologi, Lunds tekniska högskola, Box 118, 221 00 LUND