9 maj

Lördag

Havsresan 2009 pågår oförtrutet, även under helgen. Prover på träd ska tas från olika djup för att vi ska kunna få fram en bra tidsserie över hur vattnet översvämmade tallmossen. Martin, som tog de fina bilderna i bildspelet som las in igår, har åkt hem och ersatts av Patrik, också dykare från MSDK. Vinden börjar friska i igen men förhoppningsvis är det lite läigt utanför Haväng så att de kan fortsätta dyka. 

Men, som jag nämnt tidigare så är det inte bara forskning och kartering som pågår under Havsresan 2009. Jag följde tidigare i veckan med två skolklasser för att med pedagogers hjälp få svar på frågorna: Vad döljer sig under vattenytan och hur kan man hitta vrak och andra spår efter människor och natur på sjöbotten? 

Sillrensning och sonarer

Den senare frågan ger museepedagogerna svar på när de tar emot skolklasser i Skeppets lokaler intill hamnen. 

När jag kommer in Skeppets stora, ödsliga lokal tillsammans med en grupp stojande tioåringar står pedagogerna Thomas Persson, Malmö Museer och Fredrik Nihlén från RAÄ Glimmingehus, där och tar emot oss. På ett av borden ligger en hög med feta sillar.

pastedGraphic

¬ Varför tror ni att vi ska rensa fisk idag, frågar Thomas när vi samlats runt honom och Fredrik.

Svaret kommer snabbt:

– Om man ska börja jobba på Buhre’s Fisk när man blir stor!

Fredrik diskuterar vilken betydelse sillfisket har haft för de skånska kuststäderna. Det är inte bara Simrishamn som blivit en stad på grund av det rika sillfisket, det vet barnen redan. Thomas fortsätter med att berätta att det ska bli en bildvisning om hur man undersöker havsbottnen, just så som forskarna inom Havsresan 2009 gör.

¬ Men först ska vi rensa sill därför att vi ska lägga dem på röken så att ni kan få äta rökt sill efter bildvisningen, säger Thomas och börjar demonstrera för barnen hur man rensar en sill.

Barnen rensar sill

Efter en kort tvekan och många ”ööäh – va äckligt” rensar snart alla barnen sill med stor frenesi. När sillarna sedan lagts på röken är det dags för bildvisning.  

Vi kurar ihop oss i ett mörkt rum och får höra och se om hur man karterat kusten häromkring förr och nu. Efter visningen vet troligen barnen mer än sina föräldrar om hur man karterar havsbottnen. Thomas förklarar vad forskarna letar efter i projekt Havsresan 2009 och hur sonarer och flerstråliga ekolod fungerar. Barnen får både se och känna på de uråldriga trädstammar som dykarna tagit dagen innan.

sss_seau-2

Senare berättar Thomas Persson mer om verksamheten. Pedagoger från Malmö Museer, Österlens museum, Glimmingehus bedriver uppsökande verksamhet. Under de två veckor som Havsresan 2009 pågår i Simrishamn tar de emot skolklasser och visar, diskuterar och leder övningar i repslagning eller har sagostunder – eller rensar sill.

Thomas Persson framhåller hur viktigt det är att vi alla får lära oss om vårt kulturarv, både på land och i vatten.

– Det är vi som lever nu som väljer ut vilket kulturarv som ska bevaras, säger Thomas. Har en trål väl gått över ett 1600-talsskepp så är det borta för alltid. Eller om dykare tar upp en skeppsklocka från ett vrak så har det historiska sambandet gått förlorat. Vi har ett ansvar för framtiden och om vi förbrukar allt nu så finns det inget kvar sen, avslutar Thomas.

Zlatan-räkans hemvist

Nu hade jag sett bilder på vrak och hållit i en död sill. Men vad döljer sig mer under vattenytan? Jag vandrar bort förbi småbåtshamnen och möter en annan skolklass som har samlats tillsammans med pedagoger från SEA-U för att få svar på den frågan.

Ur en stor släpvagn plockar Martin Karlsson, Stephanie Anvelid-Uller, och Ann Häger fram vadarstövlar och förlängda ”diskhandskar” som vi får sätta på oss. Alla utrustas med vars en håv och tillsammans vadar vi ut bland stenar och tång.

vadare2-1

VADARE

Särskolebarnen har varit med förr och håvat, det märks. De flesta sätter snabbt igång och kör runt med håven efter smådjur som gömmer sig i tången. Förväntningarna är stora, en flicka hoppas på att fånga en öring igen som hon gjort tidigare i Öresund. 

Michael Palmgren, som leder verksamheten berättar att SEA-U bland annat driver projektet Kommunikation människa och hav där de samarbetar med särskolor i Simrishamn med omnejd. SEA-U är en ekonomisk förening med bas i Malmö som 2005 startade en pedagogisk verksamhet för alla åldrar. Läs mer om SEA-U på www.sea‐u.se.

image002

Upptäck, upplev, undersök är deras paroll, och målet är bl a att alla ska få kunskap om havet och dess förutsättningar. Kunskap, direkt ute i verkligheten, är just vad vi får här vid stranden.

Vi vadar försiktigt tillbaka mellan stenarna, glada över att ingen fallit omkull i vattnet. Hinkarna har fyllts med smådjur som nu ska studeras i småakvarier och med lupp. Jag tar en sista bild på fångsten och konstaterar att vi har hittat både räckor, snäckor och fisk. Visserligen fick vi ingen öring men flera spiggar och en tånglake. Bland tången fångade vi också små rundmagade pungräkor, ihoprullade märlkräftor och den vackra tångräkan med sina randiga ben. 

zlatanshrimp 

Kan du hitta tångräkan "Zlatan" med de ljusblå strumporna? Större bild här.

– Vi kallar den Zlatan-räkan, säger Stephanie, projektledare för Kommunikation människa och hav. Det var skolbarnen från Rosengård som såg att den har MFF’s blåa färg på ”strumporna”, den hoppar högt och man vet aldrig var man har den. Därför är det ett bra namn, förklarar Stephanie för mig innan jag måste gå.

Havsresan 2009 fortsätter nästa vecka

Nästa vecka ökar aktiviteten här i Simrishamn. Vi väntar hit flera forskningsfartyg som ska hjälpa till att kartera kustnära bottenområden från Brantevik, Skillinge via Stenshuvud och upp till skogen utanför Haväng.

På måndag kommer konsultfirman Marin Miljöanalys med sin forskningsbåt Ranja. Den är utrustad med avancerad teknik. Bl a kommer de att använda sitt flerstråliga ekolod som både avslöjar vad för typ av material som botten består av och ger tredimensionella bilder av allt som finns ovanpå bottnen, exempelvis vrak, stubbar och torvbankar.

Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg Jacob Hägg är på väg hit från Gotland och väntas vara här på tisdag. På vägen kommer de också att kartlägga skogsområdets utsträckning liknande sonarteknik som Kustbevakningen demonstrerade för mig i tordags.

På onsdag kommer SGUs imponerande katamaran Ocean Surveyor. Vi hoppas att de ska kunna hjälpa oss att ta ett borrprov genom de kanske 2-3 m höga torvlagren som dykarna hittat. Utifrån detta material kan forskarna avgöra under hur lång tid mossen och tallskogen funnits här och alltså under hur lång en landbrygga fanns mellan Skåne och kontinenten.

Universitetets båt Carolina kommer främst att filma med en videorobot som kan sänkas ned och styras från båten. Med den nya bildförbättringstekniken från LYYN kan bottenområdena analyseras och de kustnära områdena inventeras. Vi kommer helt enkelt att med egna ögon se vad för växter och djur som finns längs olika delar av kusten.

Kustbevakningens dykenhet kommer fortsätta att scanna av stora bottenområden med sina sonarer. De kommer också undersöka de trålnätfästen som de fått uppgifter om från fiskarna här i Simrishamn för att se vad som ligger där under ytan.

Torsdagen den 14 finns alla deltagare och forskningsfartyg samlade i Simrishamn. Programmet till Temadagen Havsförvaltning i förändring finns här på Havsresans hemsida. 

Samtidigt som semiarier om bl a kommunal kustplanering pågår inne på Skeppet den 14 maj blir det fullt med aktiviteter för allmänheten ute i hamnen. Bland annat håller Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg Jacob Hägg och SGU’s Ocean Surveyor öppet för besök mellan 9-12. Samtidigt finns SEA-U på plats norr om småbåtshamnen för att ge alla en chans att fånga egna Zlatan-räkor.

Vilken spännande vecka det blir!

     © 2009 Havsresan, c/o Teknisk geologi, Lunds tekniska högskola, Box 118, 221 00 LUND